[MỚI] Đèn đa hướng đế chữ C

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
D011 Đèn đa hướng đế chữ C denchuc16 Đèn đế chữ C có thể kẹp vào cạnh bàn, cạnh tủ, tri-pod dày tối đa 55mm.