Inox

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
I001 Khuôn ép bún gạo, bún miến img_04461116 Sản xuất các loại khuôn ép bún gạo, bún miến bằng Inox 304 với đường kính lỗ từ 0.6 mm trở lên.