Smartphone, Tablet holder

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
H001 Smartphone multi-direction holder sph1 Giá đỡ Smartphone có thể điều chỉnh đa hướng. Cố định góc độ khi chụp ảnh, quay phim, chơi game, cắm sạc. v.v...  
H002 Tablet multi-direction holder th1 Giá đỡ Tablet có thể điều chỉnh đa hướng. Cố định góc độ khi chụp ảnh, quay phim, chơi game, cắm sạc. v.v...