21 mm PT ⅟₂

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
C001 Ø 6.0 mm img_2747 copy9 Thông số đầu phun: Ø 6.0 mm
C002 Ø 10.0 mm img_2754 copy Thông số đầu phun: Ø 10.0 mm
C003 Dẹp PT ⅟₂ img_2756_2 copy1 Thông số đầu phun dẹp: 3 mm  x 44 mm
C004 Chữ Y 1/2 y1_2 Tách 1 đầu phun thành 2 đầu phun dành cho ống 21 mm      (PT ⅟₂)
C005 Chân răng PT ⅜ img_2763 copy
C006 Chân răng PT ⅟₂ img_2760 copy
C007 Chân nối PT ⅟₂ img_2799 copy1
C008 Đầu nối PT ⅟₂ img_dn32 Nối 2 đầu bi tròn cỡ ống 21 mm (PT ⅟₂) với nhau
C009 Valve PT ⅟₂ valve1_25  Valve chịu nhiều loại hóa chất cỡ 21mm (PT ⅟₂)