13 mm PT ⅟₄

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
A001 Ø 1.5 mm img_2786 copy Thông số đầu phun: Ø 1.5 mm
A002 Ø 3.0 mm img_2810_22 Thông số đầu phun: Ø 3.0 mm
A003 Ø 6.0 mm img_2811 copy Thông số đầu phun: Ø 6.0 mm
A004 Dẹp PT ⅟₄ img_2756_2 copy Thông số đầu phun dẹp: 0.7 mm  x 23 mm
A005 Tia img_2814-copy Đầu tia gồm hàng có 6 lỗ ø 1.4mm
A006 Chữ Y 1/4 y1_4 Tách 1 đầu phun thành 2 đầu phun dành cho ống 13 mm      (PT ⅟₄)
A007 Chân răng PT ⅛ img_2805 copy4
A008 Chân răng PT ⅟₄ img_28183 copy
A009 Chân nối PT ⅟₄ img_2799-copy
Trang 1 / 2