17 mm PT ⅜

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
B001 Ø 6.0 mm img_2767 copy Thông số đầu phun: Ø 6.0 mm
B002 Chân răng PT ⅜ img_2790 copy
B003 Chân nối PT ⅜ img_2799 copy
B004 Dẹp PT ⅜ img_2756 copy Thông số đầu phun dẹp: 2.5 mm  x 35 mm
B005 Đầu nối PT ⅜ img_dn33 Nối 2 đầu bi tròn cỡ ống 17mm (PT ⅜) với nhau 
B006 Valve PT 3/8 valve 3_8 Valve chịu nhiều loại hóa chất cỡ 17 mm (PT 3/8)
B007 Chữ Y 3/8 y3_8 Tách 1 đầu phun thành 2 đầu phun dành cho ống 17 mm (PT 3/8)