Lò xo

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
Các loại lò xo Các loại lò xo img_2936 Sản xuất các loại lò xo kéo / nén, với đường kính dây từ 0.3 mm đến 1.4 mm theo kích thước yêu cầu của quý khách.